Ověřeno zákazníky > více

Expedujeme do 24h

Služba Zpětná zásilka

Ve spolupráci se společností Zásilkovna nabízíme možnost vrátit nebo vyměnit zboží za zvýhodněnou cenu přepravy 47 Kč.

Základní informace

Stačí přijít na jakoukoliv pobočku Zásilkovny a nahlásit náš unikátní kód: 91262741

Seznam poboček naleznete zde: Zásilkovna.cz/pobočky/

Obsluha na pobočce Vám vytiskne a nalepí štítek s naší zpětnou adresou. Na pobočce je podání zdarma, služba Zpětná zásilka je ale zpoplatněna částkou 47 Kč, která bude zákazníkovi účtována naším e-shopem takto:

a) Odstoupení od smlouvy - částka 47 Kč bude odečtena z celkové částky za nákup. To znamená, že na účet zákazníka přijde o 47 Kč méně.

b) Výměna zboží za jiné - částka 47 Kč bude účtována na dobírku při výměně zboží.

Rozhodnete-li se zajistit vlastní dopravu, zboží zašlete na naší adresu: Asoto.cz, Staroklokotská 17, Tábor 39003

Děkujeme

Výměna zboží za jiné

Zboží, které velikostně nesedí, rádi vyměníme za jiné. Váš požadavek uveďte ve formuláři. Vyměněné zboží odesíláme zpět k Vám do 24 hodin od okamžiku přijetí Vámi zaslané zásilky. Vše je rychlé a přehledné.

Formulář vrácení/výměny zboží

 

Vrácení zboží
Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Zaslat na adresu ze které Vám bylo původně zboží odesláno.

Na stránkách asoto.cz můžete najít a vytisknout formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 30 dnů. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží i v případě, že s tímto zbožím nakládá s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, mimo byt (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o Náhradu.

Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud naplní jednu z níže uvedených podmínek:

a) obuv nemá originální krabici,
b) oblečení je bez původních štítků, visaček
c) zboží je vyprané
d) zboží je špinavé, mokré nebo zapáchá
e) část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
f) spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit
g) zboží není schopné dalšího prodeje

 

0 ks
Košík: 0
0 ks